Alles wat je moet weten over de inwoners van Athene.

Athene is de hoofdstad van Griekenland en een van de meest historische steden ter wereld. De bevolking van Athene is de afgelopen decennia snel gegroeid en is nu een van de grootste steden van Europa. In dit artikel gaan we in op de bevolkingsopbouw van Athene, inclusief de leeftijd, afkomst en andere belangrijke statistieken.

Leeftijd

Volgens de meest recente cijfers van het Griekse statistiekbureau (ELSTAT) had Athene in 2021 een totale bevolking van ongeveer 656.000 mensen. Als je het stedelijk gebied om Athene heen meerekent kom je uit op nog eens 3.074.000 inwoners. De inwoners van Athene zijn relatief jong, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar. Ongeveer 16% van de bevolking is jonger dan 15 jaar, terwijl slechts 16% ouder is dan 65 jaar.

Afkomst

Athene is een kosmopolitische stad en trekt mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten aan. Volgens het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken is ongeveer 90% van de bevolking van Griekse afkomst, terwijl de overige 10% van buitenlandse afkomst is. Veel van de buitenlandse inwoners zijn afkomstig uit andere Europese landen, zoals Albanië, Bulgarije en Roemenië, terwijl anderen afkomstig zijn uit landen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Economische status

Athene is de economische motor van Griekenland en biedt tal van mogelijkheden op het gebied van werk en onderwijs. De stad heeft een gevarieerde economie, met sectoren zoals scheepvaart, transport, communicatie en natuurlijk toerisme. Athene is namelijk enorm populair voor vakanties. Het bruto binnenlands product (BBP) van Athene bedraagt ongeveer 25% van het Griekse BBP.

Opleidingsniveau

Athene heeft een hoog opgeleide bevolking, met een groot aantal universiteiten en hogescholen in de stad. Volgens gegevens van Eurostat heeft ongeveer 40% van de bevolking van Athene een hoger onderwijsdiploma, terwijl nog eens 30% een middelbare schooldiploma heeft behaald. Vergeleken met andere delen van het land, blijven mensen in Athene dus lang doorleren

Religie

De meeste inwoners van Athene zijn lid van de Grieks-orthodoxe kerk, die de grootste religieuze groepering in het land vormt. In veel landen in oosten van Europa is dit de meest populaire tak van het christendom. Andere religieuze groeperingen in de stad zijn onder meer de islam, het jodendom en het katholicisme. Athene heeft in vergelijking tot veel andere Europese steden een minder diverse bevolking, met voornamelijk Grieken die hier wonen. Veel inwoners met een andere afkomst wonen in de buitenwijken van de stad, waar voor toeristen minder te beleven valt.